www.minikraft.no Aktuelt On. 23. okt. 2019

Minikraft AS

Postboks 33

8638 Storforshei

Vis på kart

 

Tlf: 75 15 70 10

Fax: 75 15 70 11

post@minikraft.no

 

Link til vår facebookside

Leveranse av turbiner til Storvatnet Kraft AS
10.01.2013 21:47
Aktuelt >

Minikraft har inngått kontrakt om levering av to stk Pelton turbiner til Storvatnet Kraft AS. Samlet ytelse fra anlegget vil bli i overkant av 2 MVA. Vannet fra turbinene vil etter kraftproduksjonen også bli benyttet av Smolten AS ved smoltanlegget på Innhavet. Det er derfor nødvendig med stabil drift av anlegget for å sikre vann til fisken.

Tilbake
Minikraft Cleanergy clean energy energi kraft power vannkraft kraftanlegg anlegg kraftverk minikraftverk småkraft småkraftverk turbiner generatorer drift Helgeland Nordland Norge