www.minikraft.no Referanser Ti. 19. nov. 2019

Minikraft AS

Postboks 33

8638 Storforshei

Vis på kart

 

Tlf: 75 15 70 10

Fax: 75 15 70 11

post@minikraft.no

 

Link til vår facebookside

Referanser

 

  • Sagelva minikraftverk trinn 2 Idriftsatt 2000 400 kW
  • Sagelva Minikraftverk trinn 1 Idriftsatt 1999 550 kW
  • Tørrbekken minikraftverk Idriftsatt 2002 300 kW
  • Sakrisåga minikraftverk idriftsatt 2004 950 kW
  • Strandjordselva Minikraftverk Idriftsatt 2005 800 kW
  • Salen Mikrokraftverk Idriftsatt 2005 15 kW
  • Kvina Minikraftverk Idriftsatt 2006 350kW
  • Tapstadelva mikrokraftverk Idriftsatt 2005 85 kW
  • Gangsbekken mikrokraftverk Idriftsatt 2007 85 kW
  • Gangsbekken mikrokraftverk Idriftssatt 2009 15kW
  • Svartvasselva kraftverk Idriftsatt 2006 0,99MW
  • Nordfjordbekkan Kraftverk Idriftsatt 2007 200 kW
  • Eiteråga minikraftverk Byggestart 2009
  • Kvannevann Kraftverk Idriftsatt 2008 4,2 MVA
  • Rafdal Energi 1 Idriftsatt 2008 2,2 MVA
  • Rafdal energi 2 Idriftsatt 2007 0,8 MVA
  • Ishavssmolt Idriftsatt 2007 400 kW
  • Smolten AS, 2x500 kW
  • Ravnåga kraftverk Byggestart 2010 1200 kW
  • Tørrbekken minikraftverk 800 kW
  • Mofjellet Minikraftverk
  • Forsanvatn Kraftverk
  • Storvatnet Kraftverk (2x 1100kW)
  • Snefjellå Kraftverk (2700kW)
  • Simavik Kraftverk (Leveranse av kontroll og elektroanlegg)
  • Valken Kraftverk( Montasje kontrollanlegg)
  • Baggfoss Minikraftverk (3x37kW)
  • Østli Minikraftverk (400kW)
Minikraft Cleanergy clean energy energi kraft power vannkraft kraftanlegg anlegg kraftverk minikraftverk småkraft småkraftverk turbiner generatorer drift Helgeland Nordland Norge