www.minikraft.no Samarbeidspartnere Ti. 19. nov. 2019

Minikraft AS

Postboks 33

8638 Storforshei

Vis på kart

 

Tlf: 75 15 70 10

Fax: 75 15 70 11

post@minikraft.no

 

Link til vår facebookside

Samarbeidspartnere

 

Turbiner

For design av turbiner og løsninger rundt dette har vi samarbeid med to ulike firmaer

Cargo & Kraft Turbin Sverige som er en svært aktiv leverandør i Sverige

TURBOGEN ENGINEERING sagl som har levert vannkraft-turbiner i Europa siden 1994

 

Teknologialliansen

Minikraft er aktiv medlem i Teknologialliansen som har til formål å fremme teknologiutvikling på Helgeland.

 

Internett

Vår webløsning er levert av Info Helgeland

Minikraft Cleanergy clean energy energi kraft power vannkraft kraftanlegg anlegg kraftverk minikraftverk småkraft småkraftverk turbiner generatorer drift Helgeland Nordland Norge