www.minikraft.no Tjenester | Konsesjonssøknader To. 4. juni 2020

Haneseth Energi AS

Terminalveien 21

8624 Mo i Rana

 

Tlf: 75 15 70 10

 

energi@haneseth.no

 

Link til vår facebookside

Konsesjonssøknader

Vi har lang erfaring med konsesjonssøknader og søknader om fritak for konsesjon for vannkraft mot NVE. Vi har også utført konsesjonssøknader for uttak av vann til stamfiskanlegg.

Vi har samarbeidspartnere som foretar hydrologiske og biologiske undersøkelser for bruk i slike søknader.

 

Ta kontakt for å avtale møte, eller få pristilbud på slik jobb!

 

Se også NVE's sider for informasjon om småkraft! Her kan du laste ned veiledere og hente generell informasjon om minikraft og småkraft.

Nedbørdata som grunnlag for beregning av anlegg-

Minikraft Cleanergy clean energy energi kraft power vannkraft kraftanlegg anlegg kraftverk minikraftverk småkraft småkraftverk turbiner generatorer drift Helgeland Nordland Norge